Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje

 1. Przychodna została utworzona w celu:
  • udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • promocji zdrowia.
    
 2. Przychodnia wykonuje zadania statutowe w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej, opieki szpitalnej i innej medycznej, zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem, realizacją programów edukacyjno-promocyjnych, podejmuje działania na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia, mających na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
   
 3. Przychodnia uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
   
 4. Przychodnia może uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, profilaktyką chorób i promocją zdrowia.
   
 5. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych (w zakresie i rodzaju wynikającym z ich wewnętrznej struktury organizacyjnej), służących profilaktyce i promocji zdrowia oraz zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z:
  1. badaniem i poradą lekarską,
  2. leczeniem,
  3. badaniem i terapią psychologiczną,
  4. psychoterapią,
  5. rehabilitacją leczniczą,
  6. opieką nad kobietą ciężarną oraz nad noworodkiem,
  7. opieką nad zdrowym dzieckiem,
  8. badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
  9. pielęgnacją chorych,
  10. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
  11. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  12. czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wykonuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnie regulujących zasady ich wykonywania.

Plik do pobrania: